Educador/a de Llar d'Infants de la Generalitat de Catalunya. Temari de la Part General i Test por Consuelo Garcia Pomar

Educador/a de Llar d'Infants de la Generalitat de Catalunya. Temari de la Part General i Test por Consuelo Garcia Pomar

Titulo del libro: Educador/a de Llar d'Infants de la Generalitat de Catalunya. Temari de la Part General i Test

Autor: Consuelo Garcia Pomar

ISBN: 8467625538

Consuelo Garcia Pomar con Educador/a de Llar d'Infants de la Generalitat de Catalunya. Temari de la Part General i Test

Educador/a de Llar d'Infants de la Generalitat de Catalunya. Temari de la Part General i Test por Consuelo Garcia Pomar fue vendido por £37.50 cada copia.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Temari de desenvolupament de la Part General del Programa Oficial establert per a les places d'Educador/a de Llars d'Infants (Personal laboral, Grup B) del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. S'analitzen en aquesta obra els sis temes que componen la Part General d'aquest Programa, referits a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, l'Estatut dels Treballadors, Règim General de la Seguretat Social, Conveni Col·lectiu Únic d'àmbit de Catalunya del Personal Laboral de la Generalitat de Catalunya i estructura orgànica del Departament d'Educació. Tots ells incorporen les novetats legislatives pertinents per assegurar la seva actualització fins a la data d'edició. Aquest desenvolupament teòric es complementa amb els qüestionaris de preguntes tipus test per a cada un dels temes requerits.